Пада влада – Бајага; нотна и таблатурна транскрипција увода